Branschorganisationen för Svenska hantverksmejerister

Som konsument ställer man idag högre krav på maten man stoppar i sig och intresset för hur maten produceras och var den kommer ifrån är större än någonsin. Att känna närhet till producenten och bidra till en levande landsbygd är ett ämne som berör och engagerar många människor. Därför är det viktigt att vi har en fungerande branschorganisation som samordnar och stöttar svenska gårdsmejerister så att branschen kan utvecklas.

Idag har föreningen ett hundratal medlemmar över hela landet. Föreningens verksamhet går bland annat ut på att skapa nätverk i branschen. Vi arrangerar återkommande aktiviteter för våra medlemmar så som studieresor och utbildningar. Föreningen svarar ofta på remisser från olika myndigheter. Vi samverkar också med andra organisationer i frågor som rör gårdsmejerister, både nationellt och internationellt.

Samordnar Sveriges hanverksmässiga mejerister