Bli medlem

  • Är du en blivande eller aktiv gårdsmejerist?
  • Söker du tips & råd om hur du kan förverkliga dina idéer?
  • Skulle du vilja ha ett nätverk som bollplank i din dagliga verksamhet som gårdsmejerist?
  • Vill du få tillgång till Sveriges största mejeriforum på nätet?
  • Vill du träffa kollegor i ett spännande och trevligt nätverk?
  • Skulle du vilja engagera dig i innovativa frågor och projekt som rör gårdsmejerister?
  • Vill du få vår medlemstidning digitalt två gånger per år?
  • Vill du delta i kurser och studieresor?
  • Ser du fördelar i att köpa material till rabatterat pris?

Sveriges Gårdsmejerister är en ideell förening med medlemmar från hela Sverige. Vi arrangerar återkommande aktiviteter för våra medlemmar som utbildningar och studieresor. Vi arbetar för internationellt utbyte med gårdsmejerister i andra länder. Som medlem i föreningen har du tillgång till föreningens medlemsrabatter, bland annat har vi rabatterade priser på förpackningsmaterial och provtagning hos olika samarbetspartners.

På Sveriges gårdsmejeristers hemsida finns en karta där kunder kan söka efter gårdsmejerier. På kartan visas de gårdsmejerier som är medlemmar i föreningen som har försäljning eller tillverkning. Kartan är tänkt som ett sätt för kunder att hitta kontaktuppgifter till gårdsmejerister. Kartan uppdateras främst i början av året i samband med att medlemsavgifterna betalas in.

Sveriges gårdsmejerister har en sluten facebook-grupp som fungerar som ett kunskapsforum för medlemmarna i föreningen, syftet är att du ska kunna utbyta tips och nätverka med andra i branschen. Du kan begära medlemskap i facebook-gruppen efter att du betalt in medlemsavgiften. Max två personer per medlemsföretag kan gå med i facebook-gruppen. OBS! Det är viktigt att du svarar på frågorna du får vid när du trycker på gå med i facebook-gruppen, svarar du inte på frågorna direkt så kommer din ansökan att avslås efter 2 veckor. Länk till facebook-gruppen HÄR

Är du inte mejerist så har föreningen en öppen facebook-sida som du kan följa HÄR.

Årsavgiften beror på företagets årsomsättning:

Mindre än 1 miljon kr, årsavgift 500:-
(50:- medlemsavgift, 450:- serviceavgift)

Mellan 1-2 miljoner kr, årsavgift 1.000:-
(50:- medlemsavgift, 950:- serviceavgift)

Mer än 2 miljoner kr, årsavgift 2.000:-
(50:- medlemsavgift, 1.950:- serviceavgift)

För att bli medlem, skicka ett mail med era företagsuppgifter till vår kassör: evaswerner@hotmail.com (företagsnamn, faktureringsadress, telefon, mailadress och kontaktperson)

Medlemsavgiften avser det år man betalar in och gäller per kalenderår. Tidigare års medlemmar som önskar att förbli medlemmar ska ha betalt in medlemsavgiften senast februari efter årsskiftet. Detta för att inte falla ur medlemsförmåner såsom rabatter hos samarbetspartners, kartfunktionen ”hitta ett mejeri” på föreningens hemsida och den slutna facebookgruppen.

Nya medlemmar behöver godkännas av föreningen. Vi svarar löpande på medlemsansökningar efter vecka 15.

Vid frågor om föreningen eller föreningens verksamhet se mer under rubriken kontakt.

Integritetspolicy som beskriver hur Sveriges Gårdsmejerister (SGM) hanterar dina personuppgifter

SGM behandlar personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter behandlas av SGM eller för SGM:s räkning vidtas lämpliga åtgärder för att skydda dessa uppgifter från obehörig åtkomst.

SGM behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, organisationsnummer, e-post och adress, som vi fått av dig i syfte att upprätta medlemskap eller återkoppla till dig genom sociala medier. Vi samlar också in cookies vid besök på vår webbsida. Dessa används för att underlätta användningen av våra webbplatser och för att optimera funktionaliteten, till exempel genom att med hjälp av Google Analytics mäta trafiken på webbsidan. Om du inte vill lagra cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta medför dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Uppgifterna kommer att finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen. Du kan när som helst begära att få ett utdrag på de uppgifter som sparats om dig eller att få dessa uppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du vill kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter kan du göra det via vår styrelseordförande. Kontaktuppgifter finner du under rubriken KONTAKT på vår hemsida.

Personuppgifter som hanteras
SGM hanterar personuppgifter om ansvariga kontaktpersoner hos våra medlemsföretag. Detta kan vara namn, titel, adress till företaget, telefonnummer och/eller e-post. Vi sparar även anteckningar från möten och deltagarlistor från event som vi arrangerar. Personuppgifterna hämtas antingen från arbetsgivaren eller från kontaktpersonen själv.

Vi använder dina personuppgifter för att
– upprätthålla och utveckla vår relation
– arrangera event och medlemsträffar
– dela information och nyheter om SGM:s arbete

Skydd av personuppgifter

Personuppgifterna används bara av SGM för att hantera vår relation till dig som medlem. Informationen kan också hanteras av våra IT- och systemleverantörer i samband med systemtester och systemutveckling. Personuppgifterna kan också användas av utvalda samarbetspartners i samband med medlemsträffar och andra arrangemang samt vid olika typer av interna analyser. Samma riktlinjer och regelverk kopplat till GDPR gäller för samtliga av våra samarbetspartners.

All persondata är skyddad från obehörig eller olaglig access. Datasäkerheten täcker all information och processer som kontrolleras och hanteras av SGM. Detta gäller också all datahantering av personal, medlemmar och andra partners.

Du har när som helst rätt att
få en kopia eller utdrag från den personinformation som vi har om dig
– radera eller rätta din personinformation under vissa förutsättningar
– hantera din personinformation under vissa förutsättningar

Varaktighet
Vi underhåller personinformationen under tiden som vi har en relevant relation till dig eller ditt företag och använder informationen enligt beskrivningen ovan. Vi raderar informationen senast 1 år efter att denna relation upphört eller i samband med att kontaktperson byts.

Samordnar Sveriges hanverksmässiga mejerister