Mer om Sveriges Gårdsmejerister

Kerstin Jürss - väldigt grov brytningSveriges Gårdsmejerister bildades i September 1998 av ett 20-tal medlemmar som en ideell förening. Det var ett samordningsbehov för småskalig mejeriproduktion i södra Sverige som initierade föreningens tillkomst.

Idag har föreningen medlemmar spridda över hela landet. Verksamheten består av samordning av inköp, utbildningar och samverkan med andra organisationer.

Vi hjälper gårdsmejerister i kontakten med olika myndigheter  och organisationer. Vi ger också ut en tidning cirka tre gånger per år. Vill du bli medlem klicka här.