Bli medlem

Sveriges Gårdsmejerister är en ideell förening med medlemmar från hela Sverige. Vi arrangerar återkommande aktiviteter för vår medlemmar som utbildningar, studieresor, ostmässor och vi håller kontakt med myndigheter och arrangerar internationellt utbyte med gårdsmejerister i andra länder.

  • Gillar du ost?
  • Är du en blivande eller aktiv gårdsmejerist?
  • Behöver du råd om hur du kan förverkliga dina idéer?
  • Behöver du stöd i din dagliga verksamhet som gårdsmejerist?
  • Vill du ha tips om var du kan göra intressanta studiebesök?
  • Vill du träffa kollegor i ett spännande nätverk?

Då är Sveriges Gårdsmejerister föreningen för dig.

För att bli medlem, betala in medlemsavgiften och glöm inte att ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer när du betalar in avgiften.

Årsavgiften beror på företagets årsomsättning.
Mindre än 1 miljon kr, årsavgift 500:-
(50:- medlemsavgift, 450:- serviceavgift)
Mellan 1-2 miljoner kr, årsavgift 1.000:-
(50:- medlemsavgift, 950:- serviceavgift)
Mer än 2 miljoner kr, årsavgift 2.000:-
(50:- medlemsavgift, 1.950:- serviceavgift)

Kostnaden är per kalenderår och betalas in på  Plusgiro 180 05 57-9

Medlemsavgiften avser det år man betalar in.

Mejerinamn

Mejeriets adress

Mejeriets Postnummer och ort

Mejeriets hemsida

Kontaktperson (obligatorisk)

Telefonnummer till kontaktperson (obligatorisk)

Hemadress (om mejeriadress saknas)

Din epost (obligatorisk)

Meddelande

Sveriges gårdsmejerister har en facebookgrupp som är till för medlemmarna i föreningen. Det är en sluten grupp som man begär medlemskap till och det krävs att man är med i faceboook för att kunna komma in på sidan.

Syftet med gruppen är att medlemmarna ska utbyta erfarenheter och tips samt lära känna andra i branschen. Som medlem i Sveriges Gårdsmejerister kan du via denna grupp dra nytta den stora kompetens som finns bland föreningens medlemmar. Facebookgruppen hittar du här.

Kontakta oss via ordförande Kerstin Jürss tel 0157-14110
Eller föreningens medlemsregistrar Agnes Jûrss

Välkommen som medlem!